קהילה.. מפלגה ישראלית שווה.

הכרה באגודת הלהט"ב ובארגוני הקהילה

התפתחותה הארגונית של הקהילה הלהטב"קית בישראל החלה עם ייסוד האגודה לשמירת זכויות הפרט, בשנת 1975, המשיכה עם ייסודם של ארגוני נשים שונים (קבוצה פמיניסטית של נשים אקדמאיות ציוניות ב 1970, התנועה לשחרור האישה ב 1972, גרעין נשים לסביות פמיניסטיות ב 1975 בחיפה, קבוצת הנשים של האגודה ב 1976, מרכז הנשים "קול האישה" בחיפה ב 1977,  ובירושלים ב 1979, "אישה לאישה" בחיפה ב 1984, "רעות נשים", בתל אביב ב 1985, קל"ף, קהילה לסבית פמיניסטית בתל אביב ב-1986,  ובירושלים ב-1987, ועוד).

מניעת פשיעה ואלימות כלפי הקהילה הגאה

בני ובנות הקהילה הגאה נתונים מזה שנים רבות תחת סכנת פשיעה ואלימות. פשעי השנאה נגדנו באים לידי ביטוי בכל דרך אפשרית, מהתנכלויות בחצר בית הספר, הצבא, גופי המדינה ומוסדותיה ובמקומות העבודה, דרך מארבים מתוכננים לבני ובנות הקהילה, וכלה בפגיעה פיסית. שווים, מפלגה ישראלית גאה, שמה לעצמה למטרה עליונה להילחם למיגור תופעה  זו

הכרה במשפחה הגאה ובמשפחה החדשה

ני ובנות הקהילה חווים אפליה בכול הנוגע להכרה בזכותם לבוא בברית הנישואין, להקים משפחה ולהביא ילדים לעולם, שיוכרו כיהודים           אף על פי כן, הקהילה הגאה חווה בשנים האחרונות גל ילודה מבורך, אם באמצעות פונדקאות, אם דרך הורות משותפת, אם דרך אימוץ וואם דרך הורות באמצעות בנק הזרע. כול ילד וילדה הנולדים בקהילה מביאים אליה אור ואהבה, והם והוריהם משנים את סביבת גידולם לבלי הכר לטובה. המפלגה הגאה רואה בהורות זכות יסוד של האדם, שאינה אמורה להיות מותנית בזהותו המינית או המגדרית או בנטייתו המינית, ותעשה כול שביכולתה כדי לסייע לבני ובנות הקהילה המעוניינים/ות להקים משפחה לממש את כמיהתם/ן

שוויון בבריאות

הקהילתי הגאה ב'גן מאיר' בתל אביב, וקוראת לכול קופות החולים בארץ לפתוח סניפים כאלה, לפחות בערים הגדולות, ולקיים השתלמויות מקצועיות מיוחדות לרופאי משפחה במרכז ובפריפריה, כדי שייטיבו לטפל בבני ובנות הקהילה ובצרכיהם המיוחדים. בתוך כך, מצטרפת המפלגה לדרישות הקהילה בתחום הבריאות, כדלקמן

חינוך לסובלנות וקבלת הקהילה הגאה

המפלגה רואה בחינוך כלי ראשון במעלה לקידום מעמדם  החברתי של חברי וחברות הקהילה, ועל כן מצטרפת לדרישות הקהילה בתחום זה

התאמת שירותי הרווחה לאוכלוסייה הלהטב"קית

שווים, מפלגה ישראלית גאה, כואבת את הקשיים העמוקים העומדים בפני הקהילה הטרנסית והלהטב"קים במגזר הדתי, החרדי, הדרוזי והערבי, המובילים להתאבדויות, התנכלויות מצד המשפחה, והיקלעות למעגל הזנות. מתוך שאיפה לאפשר לכול אחד מבני ובנותיה של הקהילה חיים טובים, הגונים ומאושרים, מצטרפת המפלגה לדרישות הקהילה בתחום זה, ובהן

קשרים בינלאומיים

הקהילה הגאה בישראל היא קהילה מגוונת, המקיימת מגוון קשרים של רעות, תרבות, קשרים עסקיים וקשרי אהבה עם בני ובנות קהילות גאות אחרות ברחבי תבל. קשרים בלתי אמצעיים אלה, גוברים לעיתים על הבדלי דעות, גבולות לאומיים ותרבותיים, ומהווים בסיס לקידום שלום ואחווה. שווים, מפלגה ישראלית גאה, רואה בטיפוח קשרים בינלאומיים בין הקהילה בארץ לבין הקהילות בתפוצות וברחבי תבל ביטוי לגיוון האנושי ולעושר התרבותי של הקהילה, וגם אמצעי לפיתוח וחיזוק החברה הישראלית באמצעות קשרי מסחר, תיירות, עסקים, תרבות ועוד

קידום התרבות הקהילתית

ובתוכן גם בקהילות הלהט"ב. מקומות ההיכרות והמפגש של בני ובנות הקהילה הלכו והצטמצמו ותחתיהם התפתחה תרבות של היכרות אינטרנטית, שאינה מיטיבה עם כול בני ובנות הקהילה, שלא כולם יכולים או מעוניינים להכיר בני ובנות זוג לחיים בדרך זו. לכן תשים לעצמה המפלגה למטרה לעודד, לקדם, לפתח ולטפח מסגרות ומקומות מפגש קהילתיים בני קיימא

בשירות החברה בישראל

שווים, מפלגה ישראלית גאה וציונית, מאמינה בזכות ההיסטורית של עם ישראל בארצו, ארץ נחלת אבות, ממנה גורשנו ואליה שבנו אחרי אלפיים שנות גלות. המפלגה מאמינה שישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי, ולכן עליה להיות מושתתת על ערכי הדמוקרטיה, השוויון והערבות ההדדית, כפי שנקבעו בחזון הנביאים ואושרו במגילת העצמאות. מדינת ישראל, כמדינה יהודית דמוקרטית, חייבת להבטיח חירות ושוויון ולספק את מרב הצרכים בכול תחומי החיים של כלל אזרחיה, ובהם בני המיעוטים החיים בתוכה, ללא הבדל דת, גזע, מין, נטייה מינית או זהות מגדרית וגיל. שווים, מפלגה ישראלית גאה, מכבדת את תורת ישראל ודתו ורואה בהם את הבסיס לקיום החיים הלאומיים והרוחניים בארץ, אך לא את הבסיס לחיי היומיום של אותם אזרחי המדינה אשר אינם מעוניינים בכך. אנו מאמינים כי עלינו לפעול על פי ערכי היהדות, ובהם החמלה לגר, לאלמנה וליתום, אך מבלי שההלכה האורתודוקסית תכפה את עצמה על כלל הציבור הישראלי, ותוך כדי שמירה על חופש הדת והחופש מדת של כול אזרח בישראל

פרק א': בשירות קהילת הלהטב"ק

הכרה באגודת הלהט"ב ובארגוני הקהילה

התפתחותה הארגונית של הקהילה הלהטב”קית בישראל החלה עם ייסוד האגודה לשמירת זכויות הפרט, בשנת 1975, המשיכה עם ייסודם של ארגוני נשים שונים (קבוצה פמיניסטית של נשים אקדמאיות ציוניות ב 1970, התנועה לשחרור האישה ב 1972, גרעין נשים לסביות פמיניסטיות ב 1975 בחיפה, קבוצת הנשים של האגודה ב 1976, מרכז הנשים “קול האישה” בחיפה ב 1977,  ובירושלים ב 1979, “אישה לאישה” בחיפה ב 1984, “רעות נשים”, בתל אביב ב 1985, קל”ף, קהילה לסבית פמיניסטית בתל אביב ב-1986,  ובירושלים ב-1987, ועוד).

האגודה נרשמה כעמותת “האגודה לשמירת זכויות הפרט” ב 1982, ובשנת 1989 הוקמה “עוצמה”, הזרוע הפוליטית של האגודה.

הרחבת הארגונים הקהילתיים החלה עם ייסוד “העשירון האחר”, תא הסטודנטים ההומואים והלסביות באוניברסיטה העברית בשנת 1991, ואחריו תאים גאים אחרים ושלל ארגונים קהילתיים ובהם חוש”ן, תהיל”ה, בת קול, חברותא, איגי, מעברים, פרויקט גילה, הוועד למלחמה באיידס, אבות גאים, מועדון הספורט הגאה ועוד. בד-בבד עם כך הוקמו מוסדות קהילתיים כמו “בית דרור,” הוסטל ההמשך בחולון ועוד.

הפעילות המבורכת והשופעת של האגודה ושל ארגוני הקהילה ומוסדותיה הגיעה לשיאה בשיתוף הפעולה בגל המחאה האחרון, עם ארגונים וקבוצות כגון “הפנתרות הוורודת,” “המחתרת הגאה” ועוד.

אולם, עד כה לא זכתה האגודה לשמירת זכויות הפרט בהכרה ממשלתית כארגון הגג של קהילת הלהטב”ק בישראל ובתקצוב ממשלתי הולם.

שווים, מפלגה ישראלית גאה, תפעל להכרה ממשלתית באגודה לשמירה זכויות הפרט כארגון הגג של הקהילה הלהטב”קית בישראל, תדרוש תקצוב ממשלתי לאגודה ולכול הארגונים והמוסדות הקהילתיים, ותדאג להעברתו ליעדו, ותעשה לקידום התרבות הארגונית בקהילה בין היתר באמצעים הבאים:

א. הקמת רשות ממשלתית לטיפול בקהילה הגאה, ארגוניה ומוסדותיה וגם ביחידים/ות מתו

ב. ייסוד קרן פרסים ומלגות קהילתית לטיפוח היוזמות הארגוניות בקהילה

ג. הקצאת מקומות ומלגות בתוכניות אקדמיות ישראליות ובינלאומיות, המטפחות מנהיגים/ות בישראל וברחבי תבל בעבור בני/ות הקהילה הלהטב”קית בישראל.

ד. ייזום סיורים של שרים, ח”כים/יות וא/נשי ממשל בארגוני הקהילה ומפגש עם פעיליה ופעילות

ה. הקמה ותקצוב של ארכיון קהילה מסודר, ובו כול הפרוטוקולים של ישיבות הארגונים, קטעי עיתונות על הקהילה מאז קום המדינה ועוד.

מניעת פשיעה ואלימות כלפי הקהילה הגאה

בני ובנות הקהילה הגאה נתונים מזה שנים רבות תחת סכנת פשיעה ואלימות. פשעי השנאה נגדנו באים לידי ביטוי בכל דרך אפשרית, מהתנכלויות בחצר בית הספר, הצבא, גופי המדינה ומוסדותיה ובמקומות העבודה, דרך מארבים מתוכננים לבני ובנות הקהילה, וכלה בפגיעה פיסית.

          שווים, מפלגה ישראלית גאה, שמה לעצמה למטרה עליונה להילחם למיגור תופעה  זו, בין השאר על פי הדרישות שהוצגו על ידי הקהילה, להלן –

א. החמרת החקיקה ודיני העונשין כלפי פשעי שנאה על רקע להטב”קפובי (נטיה מינית ו/או זהות מגדרית נתפסת או מעשית) והגדרה חוקית של פשעים על בסיס נטייה מינית וזהות מגדרית כפשעי שנאה.

ב. חקיקה שתאסו הסתה, בכתב או בעל פה, נגד בני ובנות קהילת הלהטב”ק הן על בסיס נטייה מינית והן על בסיס זהות מגדרית

ג. השלמת חקיקת חוק הפרשנות, ובתוך כך הכללת הקהילה בכל אזכור של המילה ‘שוויון’ בכל חוק בספר החוקים בישראל, כמקובל ברחבי תבל

ד. הכללת קהילת הלהט”ב כולה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו

ה. תיקון נוהל שינוי סעיף המין בתעודת הזהות, אחרי טיפולי העברה ממין למין

ו. חקיקה בדבר הזכות להיקבר לפי רצון הנפטר/ת והמגדר אתו הזדה/תה

ז. הכללת הטרנסג’נדרים/יות והג’נדר-קווירם בחוק יסוד חופש העיסוק, המגן כיום על ביסקסואלים, הומואים ולסביות מאפלייה במקום העבודה על בסיס נטייה מינית, אך אינו מגן על הטרנסג’דרס והג’נדר-קווריים. כל זאת על ידי הכללת האיסור להפלות אדם על רקע נטייה מינית ו/או זהות מגדרית.

ח. חקיקת איסור טיפולי המרה בקטינים ואיסור פרסום טיפולי המרה

ט. טיפול בדיני אישות בכל תחומי החיים של קהילת הלהטב”ק, ובהם מקרי אשפוז, גירושין, פטירה, ירושה וקצבת שארים

י. מינוי נאמן/ת קהילה בכל אחת מתחנות המשטרה בערים הגדולות, שיקבלו הכשרה מתאימה לטיפול בבני/ות הקהילה, ויהיו אמונים על הטיפול בהם/ן

יא. ייזום הכשרה קבועה ושוטפת לדרגים הפיקודיים במשטרת ישראל ולצוותי השיטור ברחבי המדינה בכול הנוגע לבני/ות הקהילה, צרכיהם/ן ורגישיותיהם/ן

קידום התרבות הקהילתית

התפתחות האינטרנט והרשתות החברתיות פוררה את המרקם החברתי בכל ארצות המערב ובתוכן גם בקהילות הלהט”ב. מקומות ההיכרות והמפגש של בני ובנות הקהילה הלכו והצטמצמו ותחתיהם התפתחה תרבות של היכרות אינטרנטית, שאינה מיטיבה עם כול בני ובנות הקהילה, שלא כולם יכולים או מעוניינים להכיר בני ובנות זוג לחיים בדרך זו. לכן תשים לעצמה המפלגה למטרה לעודד, לקדם, לפתח ולטפח מסגרות ומקומות מפגש קהילתיים בני קיימא, בין השאר באופנים הבאים:

א. סיוע עירוני בתקציב פעילות שוטף, למקומות בילוי קהילתיים, למן רגע הקמתם, ובלבד שילוו בליווי עסקי, יגישו תוכנית עסקית וידווחו על מידת העמידה בה

ב. סיוע עירוני בהקמת מקומות בילוי ותרבות גאים וקיצור הליכים ביורוקרטיים המקשים על תפעולם (כגון קבלת אישור עסק וכו’)

ג. הקמת מסגרות היכרות מתוקצבות לבני ובנות הקהילה הסובלים מבעיות רגשיות או מבעיות תקשורת, אם במסגרת גופי הפעילה הקיימים (המרכז הגאה ומקביליו בערים הגדולות) ועם במסגרות חדשות, ובלבד שתלווינה על ידי מלווה עסקי/ת ומלווה מקצועי/ת מתאימ/ה.

הכרה במשפחה הגאה ובמשפחה החדשה

בני ובנות הקהילה חווים אפליה בכול הנוגע להכרה בזכותם לבוא בברית הנישואין, להקים משפחה ולהביא ילדים לעולם, שיוכרו כיהודים

          אף על פי כן, הקהילה הגאה חווה בשנים האחרונות גל ילודה מבורך, אם באמצעות פונדקאות, אם דרך הורות משותפת, אם דרך אימוץ וואם דרך הורות באמצעות בנק הזרע. כול ילד וילדה הנולדים בקהילה מביאים אליה אור ואהבה, והם והוריהם משנים את סביבת גידולם לבלי הכר לטובה. המפלגה הגאה רואה בהורות זכות יסוד של האדם, שאינה אמורה להיות מותנית בזהותו המינית או המגדרית או בנטייתו המינית, ותעשה כול שביכולתה כדי לסייע לבני ובנות הקהילה המעוניינים/ות להקים משפחה לממש את כמיהתם/ן. זאת, תעשה, בין השאר, על ידי התמיכה בדרישות הבאות של הקהילה:

א.  הכרה בברית הנישואין, בנישואים אזרחיים, לבני דתות שונות ולזוגות חד מיניים

ב. הכרה בנישואין של כול בני/בנות הקהילה שכבר מיסדו ביניהם את הקשר באמצעות מעמד של ‘ידועים/ות בציבור’ ו/או ‘ברית זוגיות’. זאת, לפי שהסדרים מסוג זה, שאינם מוכרים בישראל כנישואין, אינם קבילים כמעמד בינלאומי בכל מדינה המכירה בנישואין חד מיניים

ג.  ההכרה בזכות להתגרש שלא דרך הרבנות או מוסדות של דתות אחרות

ד. תיקון חוק הפונדקאות, כך שיאפשר לזוגות ו/או יחידים גאים לקיים תהליך פונדקאות בישראל, תוך השוואתו למעמדם בחוק של זוגות סטרייטיים, וללא הגבלת גיל ההורה או מספר ילדיו הביולוגיים

ה. רישום הורות של זוגות/יחידים מקהילת הלהטב”ק באופן זהה לרישום הורות הטרוסקסואלית

ו.  מתן אפשרות אימוץ בארץ ובחו”ל

התאמת שירותי הרווחה לאוכלוסייה הלהטב"קית

שווים, מפלגה ישראלית גאה, כואבת את הקשיים העמוקים העומדים בפני הקהילה הטרנסית והלהטב”קים במגזר הדתי, החרדי, הדרוזי והערבי, המובילים להתאבדויות, התנכלויות מצד המשפחה, והיקלעות למעגל הזנות. מתוך שאיפה לאפשר לכול אחד מבני ובנותיה של הקהילה חיים טובים, הגונים ומאושרים, מצטרפת המפלגה לדרישות הקהילה בתחום זה, ובהן:

א. פיתוח רצף מענים ייחודיים מותאמים, שילוב במענים קיימים עבור הקהילה הטרנסית, הלהטב”קית במגזר הדתי, החרדי, הדרוזי, הערבי שמטרה לשקם ולמנוע היקלעות למעגל הזנות

ב. הקמה וקידום תכניות לעידוד ושילוב חברי הקהילה הטרנסקסואלית בשוק התעסוקה

ג. המפלגה מאמינה כי מפגש בלתי אמצעי בין בני נוער לבין קשישים וקשישות שקדמו לנם במאבק החברתי על זכויותינו הוא מקור לעושר רוחני ולסיפוק רגשי. לכן, תפעל המפלגה להקמתו של בית אבות ואימהות קהילתי בתוך כפר הנוער המוזכר להלן, ולחליפין – להקמתו של שירות סעד במתכונת ביקור שבועי קבוע של בני/ות נוער בבתי הקשישים/ות מן הקהילה, בשיתוף איג”י ואגודת הלהט”ב

ד. המפלגה תפעל לשיפור תנאי הביטוח של חבריה וחברותיה בחברות הביטוח המובילות בישראל, על ידי יצירת פוליסות ביטוח חדשות או התאמה של פוליסות ביטוח קיימות, כך שתתאמנה לצרכי הקהילה

     ה. המפלגה תפעל לחיזוק קבוצות התמיכה להורים של הומואים ולסביות, להומואים ולסביות שהם הורים ולילדיהם, לבני נוער, לחיילים, לעולים ולקשישים, על ידי תביעה להכרה בקבוצות אלה ובתקצובן ברמה הארצית והמוניציפלית

שוויון בבריאות

המפלגה מקדמת בברכה ובתודה את הקמתו של סניף קופת החולים הכללית במרכז הקהילתי הגאה ב’גן מאיר’ בתל אביב, וקוראת לכול קופות החולים בארץ לפתוח סניפים כאלה, לפחות בערים הגדולות, ולקיים השתלמויות מקצועיות מיוחדות לרופאי משפחה במרכז ובפריפריה, כדי שייטיבו לטפל בבני ובנות הקהילה ובצרכיהם המיוחדים. בתוך כך, מצטרפת המפלגה לדרישות הקהילה בתחום הבריאות, כדלקמן –

א. הרחבת והסדרת פעילות הוועדה להתאמה מגדרית לרבות הקצאת שעות חדרי ניתוח

ב. הכללת ניתוחים לשינוי מין שאינם באברי המין בסל הבריאות

ג. כתיבת נוהל לטיפול באנשים טרנסג’נדרים/יות במערכת בריאות הנפש

ד. הנגשת אמצעי מניעה לאוכלוסייה הרחבה ותרופות משפרות חיים חדשות לאנשים החיים עם HIV בסל התרופות הבסיסי

ה. הוספת תקציבי מחקר בעניין פערי בריאות בקרב הקהילה הלהטב”ק, בתחום הבריאות הפיזית והנפשית, ויישום המלצות המחקר

ו. מינוי נאמנ/ת קהילת הלהטב”ק בכול בית חולים ממשלתי ובדרגי הניהול של קופות החולים השונות

חינוך לסובלנות וקבלת הקהילה הגאה

המפלגה רואה בחינוך כלי ראשון במעלה לקידום מעמדם  החברתי של חברי וחברות הקהילה, ועל כן מצטרפת לדרישות הקהילה בתחום זה –

א. כתיבת והטמעת חוזר מנכ”ל המגדיר את הטיפול באוכלוסייה הלהטב”קית בכלל וטרנסג’נדרים בפרט במערכת החינוך, לרבות החינוך הממלכתי דתי.

ב. הכנסת תכנים חינוכיים להטב”קיים לתוכניות הלימוד במערכות החינוך ולמוסדות האקדמאים הרלבנטיים

ג. קיום הכשרות חובה בנושא הלהטב”קי למחנכים, מרצים באקדמיה, מטפלים ונותני שירותים ציבוריים

ד. בניית מערך טיפול וענישה בקרב בני נוער הנטפלים לבני ובנות הקהילה ולכל ילד אחר שונה

ה. השתתפות בקבוצת המורים והמורות הגאות, בכל פעולותיה ובייחוד בכתיבת תכניות לימוד מותאמות לקהילה

ו. ייזום הקמתו של כפר נוער ובית ספר אלטרנטיבי, בחינוך פנימייתי, בו ישולב כוח ההוראה של חברי/ות הקהילה, על מנת ליצור מסגרת חינוכית תומכת ומתקדמת עבור בני ובנות נוער הומוסקסואליים. הקהילה תדרוש להכיר בבני ובנות הנוער שלה כבנוער בעל צרכים אינטלקטואליים ורגשיים ייחודיים, שהשלטון המקומי יתיר לו ללמוד במסגרות חינוכיות מתאימות, גם אם אינן ממוקמות באיזור הגיאוגרפי של הרשות בה מתגוררים בני נוער אלה.

קשרים בינלאומיים

הקהילה הגאה בישראל היא קהילה מגוונת, המקיימת מגוון קשרים של רעות, תרבות, קשרים עסקיים וקשרי אהבה עם בני ובנות קהילות גאות אחרות ברחבי תבל. קשרים בלתי אמצעיים אלה, גוברים לעיתים על הבדלי דעות, גבולות לאומיים ותרבותיים, ומהווים בסיס לקידום שלום ואחווה. שווים, מפלגה ישראלית גאה, רואה בטיפוח קשרים בינלאומיים בין הקהילה בארץ לבין הקהילות בתפוצות וברחבי תבל ביטוי לגיוון האנושי ולעושר התרבותי של הקהילה, וגם אמצעי לפיתוח וחיזוק החברה הישראלית באמצעות קשרי מסחר, תיירות, עסקים, תרבות ועוד.

     בתוך כך, המפלגה מושיטה ידיה לקהילות להט”ביות באגן הים התיכון בכלל ובמדינות ערב בפרט, כמו גם לקהילות הלהט”ב המדוכאות במדינות חבר העמים לשעבר, באיראן ובמדינות נוספות, תפעל להידוק הקשר עמן ולסיוע להן באופן בינלאומי ככל שתוכל.

     :כל זאת תעשה המפלגה באמצעים הבאים

א. ייזום שיתוף פעולה עם משרד החוץ בקידום קשרי התרבות בין ארגוני הקהילה הלהטב”קית הישראלית למקביליהם בחו”ל

ב. קידום הייצוג של הקהילה הלהטב”קית הישראלית בוועדות, בכנסים ובארגונים להטב”קים רב-לאומיים ותמיכה וקידום של קשרים אלה בתפוצות ויצירת קשרים חדשים והידברות עם חברי/ות קהילות גאות ברחבי תבל.

ג.  ייזום ותקצוב של פסטיבלי תרבות גאה בינלאומיים בישראל (מלבד פסטיבל הקולנוע הגאה), ובהם פסטיבל ספרות גאה בינלאומי, פסטיבל תיאטרון גאה בינלאומי ועוד.

ד. מעקב שוטף אחר כל גילוי של להטופוביה בכל מדינה ממדינות תבל, הפעלת ממשלת ישראל ומשרד החוץ לעצירת מהלכים נגד הקהילות הלהט”בקיות ברחבי תבל, נקיטת סנקציות נגד משטרים הרודפים את בני ובנות הקהילה ותפעול מחאה בינלאומית נרחבת בתיאום ובסיוע עם ארגונים להטב”קים מתאימים ברחבי תבל

*

          בהיותנו מפלגה ישראלית גאה, שחבריה וחברותיה באים מכול חלקי החברה הישראלית, קיומה של ישראל כחברה מתוקנת חשוב לנו, ואין בכוונתנו להתמקד בפעילותנו הפוליטית רק במצבה של הקהילה הלהטב”קית, אלא גם במצבם של המגזרים המודרים בחברה הישראלית, ובהם עולים ותיקים ממדינות צפון אפריקה, עולים חדשים ממדינות חבר העמים, מאתיופיה ומשאר תפוצות ישראל, תושבי הפריפריה, חולים, נכים, קשישים, ניצולי שואה, משפחות חד-הוריות, אזרחי ישראל הערבים, הדרוזים, הצ’רקסים, הבדווים ועוד. לכן, להלן מצעה של שווים, המפלגה הישראלית הגאה, במרב הנושאים שהחברה הישראלית עסוקה בהם כיום

פרק ב': בשירות החברה בישראל

דת ומדינה

שווים, מפלגה ישראלית גאה וציונית, מאמינה בזכות ההיסטורית של עם ישראל בארצו, ארץ נחלת אבות, ממנה גורשנו ואליה שבנו אחרי אלפיים שנות גלות. המפלגה מאמינה שישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי, ולכן עליה להיות מושתתת על ערכי הדמוקרטיה, השוויון והערבות ההדדית, כפי שנקבעו בחזון הנביאים ואושרו במגילת העצמאות.

מדינת ישראל, כמדינה יהודית דמוקרטית, חייבת להבטיח חירות ושוויון ולספק את מרב הצרכים בכול תחומי החיים של כלל אזרחיה, ובהם בני המיעוטים החיים בתוכה, ללא הבדל דת, גזע, מין, נטייה מינית או זהות מגדרית וגיל.

שווים, מפלגה ישראלית גאה, מכבדת את תורת ישראל ודתו ורואה בהם את הבסיס לקיום החיים הלאומיים והרוחניים בארץ, אך לא את הבסיס לחיי היומיום של אותם אזרחי המדינה אשר אינם מעוניינים בכך. אנו מאמינים כי עלינו לפעול על פי ערכי היהדות, ובהם החמלה לגר, לאלמנה וליתום, אך מבלי שההלכה האורתודוקסית תכפה את עצמה על כלל הציבור הישראלי, ותוך כדי שמירה על חופש הדת והחופש מדת של כול אזרח בישראל.

שווים, מפלגה ישראלית גאה, מכירה ביכולות ההתחדשות המופלאות של דת ישראל. ככול דת, בייחוד תחת תנאי דחק, טבעה של דת ישראל הוא להתרחב ולהסתעף ולמצוא נתיבות חדשים ללב חסידיה וחסידיה מקרוב-לבוא. לכן מאמינה המפלגה בזכותם כל בן ובת לעם ישראל לקיים את אמונתו באלוהיו בדרכו/ה, לחדש את דרכי פולחנו, להיקרא יהודי ולזכות בכול הזכויות שיהדותו מקנה לו.

המפלגה קוראת להכרה רשמית בכול זרמיה של היהדות בת זמננו כחלק מן העם היהודי המתחדש, מושיטה יד של שלום ושל אהבה לכול זרמי היהדות בישראל ובתפוצות, מתוך הכרה בתרומתן הרוחנית העמוקה, בתרומתן להתמד קיומו של העם היהודי ולהבטחת עתידו, ותשמח להיות שותפה לכול מפעלותיה והישגיה של היהדות המתחדשת.  בתוך כך, המפלגה תפעל לפיתוח קשרים הדוקים עם בתי הכנסת הלהטב”קיים בתפוצות, ועם ארגונים יהודיים להטב”קים ברחבי תבל.

שווים, מפלגה ישראלית גאה, מאמינה כי גאולת ישראל תבוא, ברוח הנביאים, כתוצאה מקיבוץ נידחי ישראל מכול תפוצותיהם, ובהם צאצאי האנוסים, והמומרים, שאבות אבותיהם נרדפו ועונו והושפלו והוכרחו להמיר את דתם במהלך גלות ישראל מעל אדמתו. לכן תפעל המפלגה לעודד עלייה מקרב הקהילות היהודיות, ואלה הרואות עצמן כיהודיות, מרחבי תבל לישראל, במטרה לחיות בה חיים יהודיים מודרניים, מבלי תלות בטיב פולחנם היהודי הייחודי או דרכם למלא אחר מצוות דתם.

בתוך כך, המפלגה הלהטב”קית מחבקת את חבריה וחברותיה מקרב אמוני ישראל, מכירה בישרות לבם, הקוראת להם לחיות כלהטב”קים המקיימים מצוות בתוך קהילת יראים, קוראת לממסד הרבני ולממסד החינוכי, אם ברמה הארצית ואם ברמה הקהילתית, לקבל את בני ובנות הקהילה, הוריהם וילדיהם, לקרבם ולשתפם בכול דרכי הפולחן ואורחות האמונה ונוהגי הקהילה ולא להדירם ממנה.

כיום, התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית הן היחידות המקנות מעמד יהודי לבניהם ובנותיהם, אשר נולדו בעזרת הליך פונדקאות. מעמד זה מוכר על ידי משרד הפנים אך לא על ידי הרבנות הראשית, ועל כן יקשה על חיי בנינו ובנותינו בעתיד. כמו כן, כיום מוהלים ורבנים מוכנים למול את בנינו ובלבד שלא יאמרו את ברכות כניסתם בברית אברהם, נוהג זה הוא מפלה ומשפיל. שווים, מפלגה ישראלית גאה, תתבע את הכנסת בני הקהילה אשר נולדו בעזרת הליך פונדקאות בברית אברהם על ברכותיה, את ביטול הגיור לקטינים ו/או הפקדתו המוחלטת בידי היהדות הרפורמית ואת ההכרה ביהדות בני ובנותיה, הנולדים בעזרת הליך פונדקאות, כיהודים לכול דבר ועניין, למן כניסתם בברית אברהם, דרך בואם בחופה ובקידושין ועד לקבורתם בקבר ישראל.

לכן, תפעל המפלגה במישורים הבאים בתחום דת ומדינה:

א. הקניית סמכות גיור מלאות ומוכרות בחוק בישראל לצרכי רישום לידה, נישואין ופטירה לרבנים רפורמיים וקונסרבטיביים בישראל ובתפוצות.

ב. הכרה מלאה ביהדותם של צאצאי/ות בני ובנות הקהילה, שנולדו בהליך פונדקאות ועברו הליך גיור באחד מהזרמים היהודים בישראל או בתפוצות.

ג. חקיקת חוק נישואין אזרחיים והחלתו על כול אזרחי ישראל ללא הבדל דת, מין, מגדר, גיל או מוצא.

ד. הוצאה אל מחוץ לחוק של מאגרי מידע הקובעים את מידת יהדותו של אדם על פי מידת הטוהר של דמו ו/או ייחוסו לאמו בלבד.

ה. תקצוב שוטף לבתי כנסת אלטרנטיביים ו/או לבתי כנסת של הקהילה הגאה.

שלום ובטחון

שווים, מפלגה ישראלית גאה, מאמינה בזכותו ההיסטורית של עם ישראל על אדמתו, אך מכירה במורכבות המצב הפוליטי במזרח התיכון בכלל ובכול הנוגע לתביעותיהם של הפלסטינים בכלל זה. לכן, מתוך ראייה מפוכחת של המציאות, ומתוך רצון להימנע מהמשך דיכויו של עם אחר, תתמוך שווים, מפלגה ישראלית גאה, בכול פתרון מדיני שיבוצע תוך ההתאמות הנדרשות, בהתאם למצב הגיאופוליטי באזור.

שווים, מפלגה ישראלית גאה, היא מפלגה ציונית, הרואה בערך השוויון בשירות הצבאי והאזרחי בישראל את הבסיס לקיומה ולקידומה של מדינת ישראל והשמירה עליה. המפלגה תפעל להנהגת גיוס חובה לשירות צבאי או לשירות לאומי-אזרחי על כלל אזרחי ישראל, ללא הבדל דת, גזע, מין, לאום, מגדר, נטייה מינית או זהות מגדרית, ובתוך כך לחיזוק ולהגברת אחוזי הגיוס לשירות צבאי או לאומי-אזרחי בקרב קהילות המיעוט בישראל.

המפלגה מברכת את כול בניה ובנותיה של הקהילה, המחרפים את נפשם על הגנת מדינת ישראל בכול דרגי הפיקוד בצה”ל, ומכבדת את זכר הנופלות והנופלים מבני ובנות הקהילה, אשר מסרו את נפשם במערכות ישראל. המפלגה מאמינה כי חובתו של כול אזרח ישראלי לשרת בצבא או בשירות לאומי-אזרחי, וחובתו של הצבא לאפשר שוויון זכויות מלא לבני ובנות הקהילה הלהטב”קית, לא להדיר אותם משום תפקיד בשם מגדרם או זהותם, ולעשות הכול כדי לקדמם.

המפלגה תעבוד מול כול זרועות הביטחון וההתנדבות בארץ כדי להבטיח את גיוסם ושיבוצם של בני ובנות הקהילה בכול התפקידים, המשרות והעמדות הציבוריות כך שיוכלו לתרום בם ממרצם ומכשרונם למען החברה הישראלית.

דווקא מתוך כל אלה, המפלגה תתמוך בזוגות מעורבים, ישראלים-ולא ישראלים, ובתוך כך גם זוגות של ישראלים ופלסטינים, בתביעה למתן מעמד קבוע לבני זוג ערבים או פלסטינים של ישראלים, כדי לאפשר להם חיים במשותף בתחומי מדינת ישראל.

את אלה תבקש המפלגה להשיג, בין השאר, בכלים הבאים:

א. ייזום ותקצוב הכשרה שוטפת לדרגים באגף כוח אדם בצה”ל ולדרגים האמונים על שיבוץ כוח אדם.

ב. ייזום ותקצוב ימי עיון והרצאות על אודות הקהילה הלהטב”קית בבית הספר לפיקוד ומטה של צה”ל ובבה”ד 1.

ג. ייזום ותקצוב ימי עיון והרצאות על אודות הקהילה הלהטב”קית לקצינות ומש”קיות תנאי שירות ולקב”נים ולפסיכולוגים במילואים העובדים בשירות הצבא בסדיר ובמילואים.

ד. העברת כל בן/בת קהילה המתקשה בשירות הצבאי – למסגרות שירות לאומי.

ה. מתן הקלות בשירות סדיר ומילואים לבני/ות הקהילה שהם הורים יחידנים ו/או במשק בית משותף.

ו. המפלגה תפעל למתן אישורי ביקור בישראל ללהטבקי״ם פלסטינים וירדנים מאושרי שב״כ.

ז. המפלגה תסייע לטפל בפליטים להטבקי״ם פלסטינים נרדפים אשר חייהם בסכנה.

תרבות

שווים, מפלגה ישראלית גאה, רואה בתרבויות השונות הקיימות בישראל נכס רוחני מהותי, המבטיח את קיומה הפיסי של מדינת ישראל, את חוזקה המוסרי ואת חוסנה הפיסי. המפלגה מאמינה בעושרה של הרב-תרבותיות המתקיימת בישראל, בערכן של כול אחת מן התרבויות המרכיבות את הפסיפס התרבותי המרתק בה, ובשוויון הזכויות של כול עדה וקהילה, המבקשת לטפח ולשמר את תרבותה הייחודית. על כן מתחייבת המפלגה לפעול לשימור וטיפוח תרבויות ישראל השונות.

כחלק בל יינתק מכך מכירה שווים, בחשיבות מעמדו וחירותו של האמן היוצר והמבצע בישראל, ותפעל לעידוד ולחיזוק מוסדות התרבות במרכז ובפריפריה ולהבטחת העשייה התרבותית. זאת תעשה, בין השאר, באמצעים הבאים:

ג. ייזום קרנות של מלגות ו/או פרסים בכל תחומי האמנות ברמה הארצית והמוניציפלית .

ד. מתן פטור ממס הכנסה וממע”מ לכל אמנ/ית  המקיימים פרויקט מימון המונים לצורך השלמת יצירה.

ה. עדכון מדרגות המס לאמנים/יות גאים/ות בכל תחומי היצירה והכרה בהוצאות הנלוות לפרויקט יצירה ולחיי אדם כיוצר לצורך הפחתת מס.

ז. עידוד ותמיכה בייסודם ובקיומם של גופי תרבות חדשים כגון כתבי עת, גלריות, תיאטראות פרינג’ ותיאטראות מקומיים, היכלות תרבות אזוריים, להקות זמר, מוסיקה ומחול וכיו”ב .

ח. פיתוח, עידוד ותמיכה בייסודם של קרנות מלגות ופרסים לאמנים/ות החוקרים, מתעדים, מנציחים ו/או מבטאים את עושרה התרבותי של החברה הישראלית.

חינוך

שווים, מפלגה ישראלית גאה, רואה בחינוך את הבסיס המהותי ביותר לקיומה וקידומה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית ושוויונית. לכן תשאף ותפעל לחינוך לסבלנות ולסובלנות כלפי האחר והשונה ולהנחלת ערכי השוויון בקרב התלמידים כלפי כל ילד, באשר הוא.

שווים, מפלגה ישראלית גאה, מבקשת להפוך את החברה הישראלית לחברה שנעים לחיות בה, חברה שאינה מדירה את האחר והשונה, ובתוכו גם אנשים בעלי צרכים מיוחדים, אלא מכירה בהם, מכירה אותם ומתייחסת אליהם מתוך ערבות הדדית.  לכן, שווים, מפלגה ישראלית גאה, תייחד חשיבה ופעולה מיוחדת בכול הנוגע לחינוך ילדים מיוחדים ושילובם במערכת החינוך, וחינוך החברה הסובבת בכול הנוגע לקבלתם של ילדים מיוחדים.

שווים, מפלגה ישראלית גאה, תפעל להרחבת חוק חינוך חינם לכול אזרח, כך שיכלול לימודים על תיכוניים/ לימודי מקצוע, על חשבון המדינה. מתוך אמונה זו תעודד המפלגה, את פיתוחם של תרבות היצירה והמחקר בכול מוסדות החינוך. כן תפעל המפלגה להגברת הפיקוח על מעונות יום ועל מערכת גני הילדים ברחבי הארץ, ולהכשרה מתאימה של סגלי חינוך בגילאים אלה.

שווים, מפלגה ישראלית גאה, תפעל להכללת תכני לימוד על המשפחה החדשה בכלל ועל הקהילה הלהטב”קית בפרט בכול מערכת החינוך העל יסודי, כחלק משיעורי האזרחות, הסוציולוגיה, הספרות וההיסטוריה של ישראל. בתוך כך תדרוש את הפיכת שיעורי האזרחות לחלק מלימודי הליבה, שבהם יחויבו כול תלמידי/ות ישראל, כהכנה לחיים במדינה יהודית דמוקרטית.

המפלגה מאמינה בחשיבותו הרבה של שירות לאומי במערכת החינוך, ותפעל לשיבוץ בני ובנות הקהילה, אם במתכונת מכינת קדם שירות ואם כשירות לאומי-אזרחי או במסגרת השירות הצבאי, במערכת החינוך.

שווים, מפלגה ישראלית גאה, מאמינה בהשתלבות שוויונית של בני ובנות הקהילה באורח החיים הישראלי, למן לידה ועד זיקנה. המפלגה מבחינה בין ערכי המשפחה (ובהם אהבה, חמלה, הכלה וצמיחה) לבין מבני המשפחה השונים שערכים אלה מגולמים בהם ומטופחים בקרבם. לכן תפעל המפלגה להכללת תכנים על מבני המשפחה החדשה, מסורת בצד חידוש, ועל הכנת מערכי שיעור על מבני המשפחה החדשה למערכת החינוך של הגיל הרך (הגנים, המעונות) ושל גילאי בית הספר היסודי ועל יסודי כאחת.

את כול אלה תבקש המפלגה להשיג בכלים הבאים:

א. הכללת שיעורים בנושאי הקהילה בכול החוגים ללימוד הוראה באוניברסיטאות, במכללות וכן בהשתלמויות מורים תקופתיות.

ב. בניית תוכנית לימודים קבועה בנושא קבלת האחר והשונה, ובתוכה יוקדשו מערכי שיעור לבעיות של אלימות, ילדים דחויים, זהויות שונות וכדומה.

ג. הזמנת הורים מן הקהילה לספר על משפחתם בפני חברי/ות הכיתה של ילדיהם.

ד. ייזום תערוכת קבע או תערוכה נודדת בין מרכזי חינוך של ספרי פונדקאות ו/או ספרי משפחות חדשות, שתאפשר לצוותי ההוראה, להורי הילדים ולילדיהם להיחשף למגוון המרגש של סיפורי המשפחות החדשות בישראל.

ה. תקצוב ומימון הוצאה לאור והפצתה במערכת החינוך של ספרי ילדים ונוער המשקפים את ערכי המשפחה החדשה ואת המגוון האנושי של קהילת הלהטב”ק.

ו. ביטול האיסור על הקמתן של פינות ליטוף ופינות חי במערכת החינוך ותקצוב שוטף של הקמתן ואחזקתן, ככלי לעידוד התלמידים לאהוב בעלי חיים וללמוד דרך הטיפול בהם את ערכי האחריות האישית, אהבת החי והצומח והמחויבות לערכי הטבע והסביבה.

ז. הכללת תכנים להטב”קיים, בשיתוף איג”י וחוש”ן, בתנועות הנוער ובמסגרות החינוך הבלתי פורמלי.

ח. כתיבת תכניות לימודים בתחומי היצירה ופיתוח וטיפוח היצירה על כל גווניב במערכת החינוך היסודית והעל יסודית, בין השאר בשילוב סופרים ואמנים במערכת החינוך (בדומה למפעל ‘סופר מורה’), ובדרכים אחרות.

בריאות

המפלגה הלהטב”קית דוגלת בזכותו של כול אדם לקבל את הטיפול הרפואי המיטבי לו ובמתן סיעוד אנושי לזקוקים לכך. לכן תפעל לחיזוק מערכת הרווחה ומערכת הבריאות ולקידומן, ובתוך כך שיפור מעמד העובדים הסוציאליים והאחיות, חיזוק הרפואה הציבורית, שיפור המצב בחדרי המיון והמחלקות השונות בבתי החולים בארץ. כמו כן תפעל המפלגה, להכנסת תרופות להמרה מגדרית לסל הבריאות, תרופות למניעת התפשטות נגיף האיידס (PREP) אשר תמנענה תחלואה והדבקה במחלת האיידס וישפר את בריאותם של אזרחי המדינה תוך חיסכון בכספי משלם המיסים.

כלכלה ותעשיה

שווים, מפלגה ישראלית גאה, מאמינה בזכות של כול אדם במעלות מקצועו וכישוריו ולהגיע לצבירת הון, ותפעל לריסון ולרתימה של כוחות הכלכלה החופשית לטובת מדינת הרווחה. זאת, לא באמצעות הגברת מנגנוני רגולציה אלא באמצעות רפורמות השקעה ומיסוי וחלוקת משאבים שוויונית.

בתוך כך תפעל שווים, מפלגה ישראלית גאה, למען חלוקה שקופה, שוויונית והוגנת של תקציב המדינה, בין מגזרי החברה השונים, ובין חלקי ארץ, לחיזוק אוכלוסיות מוחלשות למען טיפול וטיפוח הפריפריה, פיתוח תשתיות תעבורה וקיום והקמת ישובים חדשים ברחבי ישראל.

מכיוון שרבים מבני/ות הקהילה הם עוסקים עצמאיים, תדאג המפלגה לשיפור זכויותיהם של העוסקים העצמאיים בישראל, ובהן דמי אבטלה ופנסיה לעצמאים, פיצוי כספי בחגים וחלוקה בנטל, או סבסוד חלקי של החובות המוטלות על שכמו של העובד העצמאי, עם כול שינוי, מבורך כשלעצמו, של תנאי העובדים המועסקים על ידיו.

זאת, תעשה בין השאר, על ידי:

א. קידום ותמיכה במסגרות התארגנות מקצועיות כמו להטב”קים בשירות המדינה ו/או בתחומי העיסוק האחרים.

ב. ייסוד תא גאה בכל אחד מן הארגונים המקצועיים הקיימים בישראל.

רווחה

שווים, מפלגה ישראלית גאה, מאמינה כי זכותו של כול אדם לשוויון הזדמנויות וכי תפקידה של המדינה היא לאפשר לכול אזרחיה, ללא הבדל דת, גזע, מין, לאום, נטייה מינית או זהות מגדרית, את היכולת לקיים את עצמם בבטחה ובאושר. לכן, דוגלת שווים, מפלגה ישראלית גאה, בהשבת התפיסה של מדינת ישראל כמדינת רווחה, תפעל לביסוס וגיבוש השירותים החברתיים, תעצור את הפרטת השירותים החברתיים והפקדתם בידי חברות קבלן ו/או עמותות מן המגזר השלישי ותשאף להקטנת אי-השוויון הכלכלי ולהגברת הביטחון הקיומי במדינת ישראל.

בתוך כך תתמקד המפלגה הלהטב”קית בקידום זכויות ושירותים חברתיים לכול קבוצות המיעוט המודרות בחברה הישראלית, ובהם ההומואים, הלסביות, הטרנסקסואלים/יות, הבי והקוויר, ניצולי שואה, קשישים, נכים, ובני המיעוטים הערבים, הדרוזים, הבדווים והצ’רקסים, תעודד פתיחת מקומות עבודה לקשישים, טרנסג’נדרים ובני מיעוטים אחרים, תיזום סיוע בקורסי הסבה מקצועיים לבני ובנות מיעוטים אלה ותעשה כול שביכולתה כדי לקדם את השוויון החברתי בישראל.

המשפחה החדשה

החברה הישראלית מורכבת כיום ממגוון מופלא ועשיר של סוגי משפחות שונות. אך ישנו פער עמוק בין הריבוי, הריבוד והגיוון של מבני המשפחה החדשה לבין התייחסות הממסד כלפיה. על כן תעשה המפלגה למען הכרה במבני המשפחה החדשה על ידי דרגי השלטון והממסד, בין השאר באמצעים הבאים:

א. קיום השתלמויות מקצועיות לדרגי פיקוח לפחות בכול מוסדות השלטון, ובהם המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה, מערכות החינוך, הבריאות והרווחה.

ב. שינוי כל הטפסים הרשמיים הנהוגים במדינת ישראל לברירה כדלקמן –

  1. בכל מקום שכתוב בו ‘אב’ ו’אם’ יהיה כתוב ‘הורה 1′ ו’הורה 2’.
  2. בכל מקום שכתוב בו ‘חד הורי’ יהיה כתוב ‘יחידני/ת.
  3. ג. תקצוב ורכישת ספרי הורות, ספרי חינוך וספרי ילדים בנושאי המשפחה החדשה לשם הפצתם במערכת החינוך לגיל הרך, לחינוך היסודי והעל-יסודי.

ערכי נוף וסביבה

שווים, מפלגה ישראלית גאה, תופסת את החיים האנושיים כחלק מקיום הוליסטי עם היקום, ורואה חשיבות רבה בשמירה על ערכי הנוף והטבע בישראל, ובהם חידוש נחלים, שיקום אתרים היסטוריים ואתרי מורשת, טיפול באזורי תעשיה עתירי פסולת, פיתוח וטיפוח ריאות ירוקות, ושמירה על קו החוף של ישראל ועל ימה נקיים מזיהום. המפלגה תצטרף למאבק להגבלת השימוש באוצרות הטבעיים של ישראל ולשמירה על איכות החיים בישראל. כן מאמינה המפלגה בזכותם של בעלי החיים להגנה ולטיפוח, ולכן תפעל למען שיפור תנאי הגידול והניצול של בעלי חיים, לריסון הצריכה של בעלי חיים ולקידום התפיסה ההוליסטית בחברה הישראלית. זאת תעשה, בין השאר, באופנים הבאים:

א. קידום וטיפוח תחום המחזור של פסולת, אם באמצעות מערכת החינוך ואם באמצעות מערכת האכיפה, במישור הארצי והמוניציפלי.

ב. קידום חוק קרקעות מזוהמות המחייב בית עסק לטפל ולשקם את הקרקע ומי התהום תחת בעלותו ו/או פעילותו.

ג. טיפוח החינוך לניקיון ולשמירה על הסביבה, בשיתוף פעולה עם מסגרות קיימות העוסקות בנושאים אלה כמו המועצה לשחזור אתרים היסטוריים, המועצה לישראל יפה, החברה להגנת הטבע ועוד.

ד. הרחקת גורמים מסכנים, ובהם אסדות גז, מפעלים פטרוכימיים וכיו”ב ממוסדות קהילה ומבתי מגורים ולפי דרישת והגדרת המשרד להגנת הסביבה.

*

 החלטתנו להקים את שווים, המפלגה הישראלית הגאה, היא החלטה רצונית ובת חורין כמו ההחלטה לצאת מן הארון, להינשא לבני/ות מיננו ולהקים עימם/ן משפחה. כול אחד ואחת מחברי/ות המפלגה ומצביעיה ומצביעותיה נטל/ה החלטה לקיים את אורח חייו/ה בדרכו/ה, וטבעה של החלטה זו הוא תמיד יצירה מחדש של עצמנו, של זהותנו ושל אורחות חיינו.

בדומה, שווים, מפלגה ישראלית גאה, אינה מתכוונת להותיר מצע זה בגדר חזון בלבד.

אנו, מייסדי המפלגה וראשיה, מתחייבים בזאת, כי מיד עם קבלת אישורו של רשם המפלגות על רישום המפלגה, נקים צוותי עבודה, שיורכבו ממיטב האנשים בתחומים המנויים לעיל, ונקדם תכניות חקיקה ועבודה פרלמנטרית וציבורית מקיפות, שתהפוכנה את החזון המובע במצע זה לממש, אשר ישנה את חיי אזרחי המדינה וחיי חברי הקהילה הלהטב”קית לטובה.

ברצוננו להודות לכול הא/נשים שהועילו לקרוא מצע זה ולתרום לו מניסיונם ומדעתם, ובהם (לפי סדר ה-א’-ב’) הרבה ההומניסטית, גב’ גלית אורן מורן, פרופ’ אמריטוס למדעי היהדות, פרופ’ רחל אליאור, עו”ד צבי זגלשטיין, ד”ר תמי זילברג, מומחית לקיימות, גב’ איילה כץ, ד”ר נדב ענתבי-גרושקה, גב’ עמית צוק, גב’ שירלי קובלסקי, גב’ חנה קליין, מר ליעד קשנובסקי והסופר אילן שיינפלד.

Close Menu